สมัครคาสิโน สมัคร GClub ครอบคลุมพื้นที่กว่า 26

สมัครคาสิโน Epicentral และ Epic เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ TRANSACT Technologies Incorporated ©2016 ทรานส์แอค เทคโนโลยี อินคอร์ปอเรท สงวนลิขสิทธิ์.

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำเชิงลบของสิ่งนั้นหรือคำอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยอมรับของลูกค้าและการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ในการเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นและทรัพยากรทางการเงินที่มากขึ้น คู่แข่งของเราแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายรายสำคัญของเรา การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาเพื่อประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราในเอเชีย ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความสามารถของเราในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพในขณะที่บริษัทเติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริกา รวมถึงออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป ละตินอเมริกาและเอเชีย ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ยุโรป ลาตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้านราคาที่สำคัญอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะช่วยผลักดันให้ลูกค้ายอมรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะช่วยผลักดันให้ลูกค้ายอมรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะวันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะช่วยผลักดันให้ลูกค้ายอมรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะวันที่เผยแพร่นี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงเฉพาะวันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิดAgilysys CEO จะเข้าร่วมในคณะกรรมการอุตสาหกรรมเกมที่ G2E 2016
การอภิปรายเพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การเล่นเกม

22 กันยายน 2559 07:30 น. Eastern Daylight Time
อัลฟาเรตตา, จอร์เจีย–( BUSINESS WIRE )– 25 ต.ค. Agilysys, Inc. (Nasdaq: AGYS) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันและบริการซอฟต์แวร์สำหรับโรงแรมแห่งอนาคต ประกาศว่า Jim Dennedy ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะถูกนำเสนอบนแผงอุตสาหกรรมที่งาน Global Gaming Expo (G2E) ที่จะเกิดขึ้นในลาสเวกัส Dennedy เป็นวิทยากรประจำในงานอุตสาหกรรมเกม โดยเพิ่งเข้าร่วมในการอภิปรายที่ G2E Asia ในมาเก๊า

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Jim Dennedy มีส่วนร่วมในการอภิปรายที่สำคัญนี้”

ทวีตนี้
แผงหัวข้อ ‘วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำกำไรของคาสิโนทั้งหมดภายในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่การเล่นเกม’ จะเน้นที่การประเมินมูลค่าของแขกที่ไม่ได้เล่นเกม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์แขกที่ไม่ได้เล่นเกม และติดตามและวิเคราะห์แขกที่ไม่ได้เล่นเกม ใช้จ่าย. คณะกรรมการจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 กันยายน เวลา 15:15 น. ที่ Sands Expo & Convention Center, Bellini 2101-B

Dennedy ซึ่งมีภูมิหลังกว้างขวางทั้งในอุตสาหกรรมการเงินและการบริการ และดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Agilysys มาตั้งแต่ปี 2011 จะแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของเขาเกี่ยวกับวิธีการสร้างการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่ไม่ใช่เกม การใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุง การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่เกม และวิธีส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่ใช่เกมอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของตลาด

“การเติบโตของรายได้แขกที่ไม่ใช่เกมได้แซงหน้าการเล่นเกมมาหลายปีอย่างต่อเนื่อง” เดนเนดี้กล่าว “แนวโน้มผู้เยี่ยมชมเวกัสเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การใช้จ่ายในการเล่นเกมต่อผู้เข้าชมยังคงทรงตัว เรื่องราวการเติบโตของรายได้ในเวกัสไม่ได้เป็นเพียงการเติบโตของผู้เข้าชมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้จ่ายที่ไม่ใช่เกมที่เพิ่มขึ้นต่อผู้เข้าชมด้วย จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้วิธีรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าที่พักจะสร้างผลกำไรสูงสุดจากการเยี่ยมชมของแขกแต่ละคนและเพื่อมอบประสบการณ์อันน่าจดจำของแขก”

Agilysys นำเสนอโซลูชั่นซอฟต์แวร์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมเกม รวมถึงระบบสำหรับการจัดการทรัพย์สิน ณ จุดขาย ระบบธุรกิจอัจฉริยะ สินค้าคงคลังและการจัดซื้อ การจองและการจัดการโต๊ะ การชำระเงิน การจัดการกำลังคน และอื่นๆ . แพลตฟอร์มการบริการ rGuest® ที่ก้าวล้ำ ซึ่งจัดการกับวงจรชีวิตของแขกทั้งหมด พร้อมกับโซลูชัน InfoGenesis POS® และ LMS® และ Visual One® PMS ที่ได้รับรางวัล กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ภายในอุตสาหกรรม

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ Jim Dennedy มีส่วนร่วมในการอภิปรายที่สำคัญนี้” ผู้ดูแลแผง Mark Birtha ประธาน Hard Rocksino Northfield Park ใน Northfield รัฐโอไฮโอกล่าว “Agilysys สมัครคาสิโน เป็นพันธมิตรกับเกมเชิงพาณิชย์และเกมชนเผ่าทั่วโลก และจิมเป็นผู้นำในความพยายามของบริษัท เขาจะนำความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากมายมาสู่โต๊ะ และมุมมองของเขาจะมีคุณค่าต่อผู้เข้าร่วมประชุม”

Global Gaming Expo (G2E) เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมเกมระดับนานาชาติ ‘โดยอุตสาหกรรมและสำหรับอุตสาหกรรม’ จัดโดย American Gaming Association และ Reed Exhibitions G2E เปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2544 โดยกำหนดตัวเองว่าเป็นงานแสดงที่โดดเด่นสำหรับอุตสาหกรรมเกมและความบันเทิง

เกี่ยวกับ Agilysys

Agilysys เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่น ณ จุดขาย การจัดการทรัพย์สิน สินค้าคงคลังและการจัดซื้อ การจัดการกำลังคน การวิเคราะห์ การจัดการเอกสาร และโซลูชั่นและบริการมือถือและไร้สายแก่อุตสาหกรรมการบริการ โซลูชันและบริการของบริษัทช่วยให้ผู้จัดการสถานที่ให้บริการเชื่อมต่อ โต้ตอบ และทำธุรกรรมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มการรับแขกและแชร์กระเป๋าเงิน และปรับปรุงประสบการณ์ของแขก Agilysys ให้บริการสี่ภาคส่วนตลาดหลัก: เกม ทั้งองค์กรและชนเผ่า; โรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ; การจัดการบริการด้านอาหาร และร้านอาหาร มหาวิทยาลัย สนามกีฬาและสถานพยาบาล ส่วนสำคัญของบริษัท’ รายได้รวมมาจากบริการสนับสนุนตามสัญญา บำรุงรักษา และสมัครสมาชิก Agilysys ดำเนินงานทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยมีบริการสำหรับองค์กรที่ตั้งอยู่ใน Alpharetta, GA และสำนักงานในสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.agilysys.comIao Kun Group Holding Company Limited ประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 และ 6 เดือน 2559
22 กันยายน 2559 07:00 น. Eastern Daylight Time
ฮ่องกง–( BUSINESS WIRE )–19 ก.ค. Iao Kun Group Holding Company Limited (“IKGH” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ:IKGH) ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทในเครือและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพีและ ผู้ทำงานร่วมกัน ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสำหรับสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2016 จำนวนเงินในสกุลเงินทั้งหมดระบุเป็นดอลลาร์สหรัฐ โปรดดูแบบฟอร์ม 6-K ที่จะยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อดูงบการเงินฉบับสมบูรณ์และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในช่วงสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559

ไฮไลท์ประจำไตรมาส 2 ปี 2559

Rolling Chip Turnover (เมตริกที่ใช้โดยคาสิโนเพื่อวัดจำนวนรวมของการเดิมพันของผู้เล่นและปริมาณโดยรวมของธุรกิจห้องเล่นเกม VIP ที่ทำธุรกรรม ซึ่งกำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2016 อยู่ที่ 0.9 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 51% เทียบกับ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2559 อยู่ที่ 104.4 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนสุทธิ 1.65 ดอลลาร์ต่อหุ้น (พื้นฐานและปรับลด) เทียบกับขาดทุนสุทธิ 23.8 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนสุทธิ 0.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น (พื้นฐานและปรับลด) ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2558 ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2559 IKGH เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงครั้งเดียวที่ 97.3 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ในไตรมาสที่สองของปี 2558 IKGH เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม 17.8 ล้านดอลลาร์เพียงครั้งเดียว
การสูญเสียแบบ non-GAAP ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของ King’s Gaming, Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room อยู่ที่ 3.0 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนสุทธิ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทียบกับผลขาดทุนแบบ non-GAAP ที่ 2.2 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนสุทธิ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น (พื้นฐานและปรับลด) สำหรับสามเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558
อัปเดตเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของ Jeju Sun Hotel & Casino ที่รอดำเนินการ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 IKGH ได้ประกาศว่า Iao Kun Jeju Hotel Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทางอ้อมทั้งหมด ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Golden & Luxury Company, Ltd., Solaire Korea Co., Ltd. และ Bloomberry Resorts Corporation เพื่อซื้อกิจการ Jeju Sun Hotel & Casino ในเมืองเชจู ประเทศเกาหลี ด้วยเงินสด 117.5 พันล้านวอน (ประมาณ 101.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) บริษัทยังคงอยู่ในการเจรจาเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุน และจะให้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาเงินทุนหากมี ในระหว่างนี้ บริษัทและผู้ขายตกลงที่จะขยายวันปิดบัญชีที่จำเป็นสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2559

สำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 IKGH บันทึกรายรับ 10.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 52% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 สาเหตุหลักมาจากการหมุนเวียนชิปที่ลดลงในระหว่างไตรมาส รวมถึง (i) การลดลงของผู้เล่นสำหรับ บาคาร่าวีไอพี สอดคล้องกับการลดลงของรายได้จากการเล่นเกมบาคาร่าวีไอพีโดยรวมในมาเก๊า; (ii) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องในจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งผู้อุปถัมภ์เกม VIP ของ IKGH ส่วนใหญ่อาศัยอยู่; และ (iii) นโยบายของรัฐบาลที่เข้มงวดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงการจำกัดการใช้บัตรเครดิต

การเพิ่มขึ้นของขาดทุนสุทธิสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อเทียบกับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำนวน 97.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2559 นอกเหนือจาก การด้อยค่าครั้งเดียวของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ขาดทุนสุทธิมีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญอันเป็นผลมาจากการหมุนเวียนชิปที่ลดลงและอัตราการชนะที่ลดลง ถูกหักล้างบางส่วนด้วยค่าคอมมิชชั่นที่ลดลงสำหรับตัวแทนขยะสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2559 เป็นผลจาก Rolling Chip Turnover ที่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหารลดลงสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“ในขณะที่เราคาดหวังว่าตลาดวีไอพีในมาเก๊าจะยังคงเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับอนาคตอันใกล้ เราเริ่มทบทวนเชิงกลยุทธ์ของการดำเนินงานของเราเพื่อลดค่าใช้จ่ายและรักษาทุนของเราต่อไป จากผลการตรวจสอบ เราเพิ่งปิดห้องเล่นเกมวีไอพีของเราในมาเก๊า 3 ห้อง” นาย Lam Man Pou ประธาน IKGH กล่าว “ในขณะที่เราปรับปรุงการดำเนินงานของเราในมาเก๊า เรากำลังรอคอยที่จะเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการของ Jeju Sun Hotel & Casino รวมถึงใบอนุญาตการเล่นเกมที่ไม่มีวันหมดอายุ ซึ่งจะทำให้เราสามารถกระจายกระแสรายได้ของเราในขณะที่ให้โอกาสที่สำคัญ เพื่อขยายการดำเนินงานวีไอพีอย่างรวดเร็วบนเกาะเชจู”

ไฮไลท์ 6 เดือน 2016

การหมุนเวียนชิปสำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 อยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 48% เมื่อเทียบกับ 3.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
ขาดทุนสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 107.9 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนสุทธิ 1.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น (พื้นฐานและปรับลด) เทียบกับขาดทุนสุทธิ 6.7 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุนสุทธิ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น (พื้นฐานและปรับลด) สำหรับสิ่งเดียวกัน งวดปี 2558 ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 IKGH เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพียงครั้งเดียวมูลค่า 97.3 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 IKGH เกิดการด้อยค่าของค่าความนิยม 17.8 ล้านดอลลาร์เพียงครั้งเดียวและ กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้น 13.3 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของ Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room
การสูญเสียแบบ non-GAAP ซึ่งเป็นผลขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการของ King’s Gaming, Bao Li Gaming และ Oriental VIP Room อยู่ที่ 2.4 ล้านดอลลาร์ หรือขาดทุน 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เทียบกับรายได้ 5.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐานและปรับลด) สำหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
แนวโน้มปี 2559

ในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2559 มูลค่าการซื้อขายชิปของ IKGH อยู่ที่ 2.41 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 0.30 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) ลดลง 50% เมื่อเทียบเป็นรายปี เทียบกับ 4.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เฉลี่ย 0.60 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) สำหรับ แปดเดือนแรกของปี 2558

จากการปิดห้องวีไอพีสามห้องเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทกำลังคาดการณ์แนวทางการหมุนเวียนชิปปี 2016 ในมาเก๊าระหว่าง 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐและ 3.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์และการเล่นซ้ำ

IKGH จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินในวันนี้ เวลา 8:30 น. EDT/20:30 น. มาเก๊า หากต้องการเข้าร่วม โปรดกดหมายเลขต่อไปนี้อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเริ่มการโทรตามกำหนดการ:ผู้สนใจอาจเข้าถึงการโทรสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.ikghcl.com (เลือกกิจกรรมและการนำเสนอ) หลังจากเสร็จสิ้น การเล่นซ้ำของการโทรสามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ลิงค์ด้านบนหรือจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2016 โดยโทร 1-877-870-5176 (ผู้โทรในสหรัฐฯ) หรือ 1-858-384-5517 (ผู้โทรระหว่างประเทศ ) และระบุ ID การประชุม 5611323

คำจำกัดความของการหมุนเวียนชิปโรลลิ่งส

คาสิโนใช้การหมุนเวียนชิปเพื่อวัดปริมาณธุรกิจวีไอพีที่ทำธุรกรรมและแสดงถึงจำนวนรวมของผู้เล่นชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้ซื้อ การเดิมพันจะเดิมพันด้วย “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” และการเดิมพันที่ชนะจะจ่ายโดยคาสิโนในชิปที่เรียกว่า “เงินสด” “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ต้องชำระให้กับผู้สนับสนุนเกมในห้องวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกัน ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามจำนวน “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” ทั้งหมดที่ซื้อโดยผู้เล่นแต่ละคน โปรโมเตอร์เกมในห้องวีไอพีจึงต้องการให้ผู้เล่น “หมุน” เป็นครั้งคราว “ชิปเงินสด” ของพวกเขาเป็น “ไม่สามารถต่อรองได้” ชิปสำหรับการเดิมพันต่อไป (ด้วยเหตุนี้คำว่า “การหมุนเวียนชิปหมุนเวียน”) ผ่านโปรโมเตอร์ “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” สามารถแปลงกลับเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา การเดิมพันโดยใช้ชิปหมุน ตรงข้ามกับการใช้ชิปเงินสด ยังใช้โดยสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างรายได้โต๊ะวีไอพีและรายรับจากตารางตลาดโดยรวม

ห้อง VIP ของมาเก๊าของ IKGH อยู่ในรูปแบบค่าตอบแทนที่แบ่งรายได้ ตามการแบ่งชนะ/แพ้ โปรโมเตอร์เกมในห้องวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกันจะได้รับเปอร์เซ็นต์ “ชนะ” ที่ตกลงกันไว้ในห้องเล่นเกมวีไอพี (บวกค่าเผื่อแรงจูงใจบางอย่าง) และจะต้องแบกรับเปอร์เซ็นต์ของการสูญเสียที่เท่ากัน เกิดขึ้น รายได้จากการดำเนินงานวีไอพีในออสเตรเลียขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงร่วมกันของมูลค่าการซื้อขายชิปโรลลิ่งส

เกี่ยวกับ Iao Kun Group Holding Company Limited

IKGH เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ดำเนินการผ่านบริษัทในเครือและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการเล่นเกมในห้องวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกัน และมีสิทธิ์ได้รับผลกำไรทั้งหมดจากโปรโมเตอร์เกมวีไอพีและผู้ทำงานร่วมกันจากห้องเล่นเกมวีไอพี โปรโมเตอร์เกมในห้องวีไอพีของ IKGH และผู้ทำงานร่วมกันปัจจุบันมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมวีไอพีที่หรูหราที่สำคัญในมาเก๊า ประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องเล่นเกมวีไอพีตั้งอยู่ที่ City of Dreams Macau ใน Cotai และ Le Royal Arc Casino ที่ NAPE ใจกลางเมืองมาเก๊า IKGH ยังทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการคาสิโนในออสเตรเลียผ่านบริษัทในเครือ (คาสิโน Crown Perth ในเมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย และคาสิโน Crown Melbourne ในเมลเบิร์น

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ IKGH มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อุตสาหกรรมเกมมีลักษณะเป็นองค์ประกอบของโอกาส อัตราการชนะตามทฤษฎีสำหรับการดำเนินงานห้องเล่นเกมวีไอพีของหน่วยงานส่งเสริมการขายของ IKGH ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งบางอย่างอยู่เหนือการควบคุม นอกจากองค์ประกอบของโอกาสแล้ว อัตราการชนะตามทฤษฎียังได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงทักษะและประสบการณ์ของผู้อุปถัมภ์การเล่นเกม การผสมผสานของเกมที่เล่น ทรัพยากรทางการเงินของผู้อุปถัมภ์เกม การแพร่กระจายของขีดจำกัดของโต๊ะ ปริมาณการเดิมพันที่วางโดยผู้อุปถัมภ์การเล่นเกมของหน่วยงานส่งเสริมการขายของ IKGH และ ระยะเวลาที่ลูกค้าเล่นเกมใช้ไปกับการพนัน — ดังนั้นอัตราการชนะที่แท้จริงของห้องเล่นเกมวีไอพีอาจแตกต่างกันอย่างมากในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น จากไตรมาสหนึ่งไปยังอีกไตรมาส และอาจทำให้ผลลัพธ์รายไตรมาสมีความผันผวน ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวหรือรวมกันอาจส่งผลเสียต่ออัตราการชนะของห้องเล่นเกมวีไอพีการคำนวณรายได้แบบ non-GAAP ของบริษัท (รายได้จากการดำเนินงานก่อนการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น) และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP แตกต่างจากกำไรต่อหุ้นตามกำไรสุทธิ เนื่องจากไม่รวมค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การด้อยค่าของค่าความนิยมและการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น บริษัทใช้ข้อมูลนี้เป็นการภายในในการประเมินการดำเนินงานของบริษัท และเชื่อว่าข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อนักลงทุน เนื่องจากให้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทแก่ผู้ใช้ด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับงวดและเทียบเคียงได้กับงวดก่อนอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น ทั้งที่กล่าวข้างต้น รายได้ที่ไม่ใช่ GAAP และ EPS ไม่ควรได้รับการพิจารณาเป็นทางเลือกหรือมีความหมายมากกว่ารายได้สุทธิและ EPS ตามที่กำหนดตาม GAAP ต่อไปนี้คือการกระทบยอดของรายได้สุทธิของบริษัทเป็นรายได้แบบ Non-GAAP และ GAAP EPS กับ Non-GAAP EPS:

Federman & Sherwood สืบสวน MGT Capital Investments, Inc. ฐานละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
21 กันยายน 2559 17:24 น. เวลาออมแสงตะวันออก
OKLAHOMA CITY–( BUSINESS WIRE )–22 ต.ค. สำนักงานกฎหมายของ Federman & Sherwood ได้เริ่มการสอบสวน MGT Capital Investments, Inc. (NYSE: MGT) เกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางที่อาจเกิดขึ้น

Federman & Sherwood สืบสวน MGT Capital Investments, Inc. ฐานละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง

ทวีตนี้
MGT Capital Investments, Inc. (“MGT”) ร่วมกับบริษัทในเครือ เข้าซื้อกิจการ พัฒนา และสร้างรายได้จากทรัพย์สินในพื้นที่เล่นเกมออนไลน์ มือถือ และคาสิโน และมีสำนักงานใหญ่ในแฮร์ริสัน รัฐนิวยอร์ก การสืบสวนของ Federman & Sherwood มุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยของ MGT และไม่ว่าเจ้าหน้าที่และ/หรือกรรมการของบริษัทบางคนได้ละเมิดมาตรา 10(b) และ 20(a) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 หรือไม่

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 MGT ประกาศว่าได้รับหมายเรียกจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ “ขอข้อมูลบางอย่าง” และต่อมาในวันเดียวกัน MGT ได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กว่า “จะไม่อนุมัติ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 43.8 ล้านหุ้นที่บริษัทต้องออกเพื่อปิดการควบรวมกิจการ D-Vassive ให้เสร็จสิ้น” จากข่าวนี้ หุ้นของ MGT ปฏิเสธที่จะปิดที่ 1.89 ดอลลาร์ต่อหุ้น

หากคุณซื้อหลักทรัพย์ของ MGT และมีข้อมูลที่จะช่วยในการตรวจสอบของเรา หรือมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับประกาศนี้หรือการรักษาสิทธิ์ของคุณ โปรดติดต่อสำนักงานของเรา Federman & Sherwood มีประสบการณ์ทั่วประเทศอย่างกว้างขวางในการเป็นตัวแทนนักลงทุนในหลักทรัพย์ อนุพันธ์และการควบรวมกิจการ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหลักในคดีที่ซับซ้อนหลายคดีตลาดการพนันออนไลน์ในสหรัฐฯ จะเกิน 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2020 Technavio
21 กันยายน 2559 13:43 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )– นักวิเคราะห์ของTechnavioคาดการณ์ว่าตลาดการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาจะเติบโตที่ CAGR ที่น่าประทับใจมากกว่า 51% ในช่วงเวลาคาดการณ์ ตามรายงานล่าสุดของพวกเขา

ตลาดการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเติบโตที่ CAGR ที่น่าประทับใจมากกว่า 51% ในช่วงปี 2016-2020

ทวีตนี้
การศึกษาวิจัยครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการเติบโตของตลาดการพนันออนไลน์ ในสหรัฐอเมริกาสำหรับปี 2016-2020 ในการคำนวณขนาดตลาด รายงานจะพิจารณารายได้จากคาสิโนออนไลน์ การเดิมพัน และล็อตเตอรี่ที่ถูกกฎหมายในประเทศ รายงานยังกล่าวถึงตัวขับเคลื่อนการเติบโตของตลาดหลัก ความท้าทายที่ผู้ขายและตลาดโดยรวมต้องเผชิญ และให้ภาพรวมของแนวโน้มสำคัญที่เกิดขึ้นในตลาด

แม้ว่าสหรัฐฯ จะถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของโลกการพนันเนื่องจากมีจุดเล่นการพนันยอดนิยม เช่น ลาสเวกัส และแอตแลนติกซิตี แต่ประเทศนี้ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางที่เข้มงวดที่สุดในโลก ในปี 2015 สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับที่ 8 ในตลาดการพนันออนไลน์ทั่วโลก โดยวางตำแหน่งตัวเองรองจากจีน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และสเปน

ขอตัวอย่างรายงาน: http://www.technavio.com/request-a-sample?report=52368

รายงานตัวอย่างของ Technavio ไม่มีค่าใช้จ่ายและประกอบด้วยส่วนต่างๆ ของรายงาน รวมถึงขนาดและการคาดการณ์ของตลาด ตัวขับเคลื่อน ความท้าทาย แนวโน้ม และอื่นๆ

นักวิเคราะห์สื่อและความบันเทิงของ Technavio เน้นถึงปัจจัยสามประการต่อไปนี้ที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาดการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา:

การผ่อนคลายกฎระเบียบของรัฐบาล
ขอบเขตการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เข้าถึงการพนันออนไลน์ได้กว้างขึ้น
การผ่อนคลายกฎระเบียบของรัฐบาล

ในปี 2549 รัฐบาลกลางสหรัฐได้ผ่านพระราชบัญญัติการพนันทางอินเทอร์เน็ตและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งห้ามการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 มีการผ่านกฎหมายใหม่ที่อนุญาตให้แต่ละรัฐออกใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์และมือถือและหนังสือกีฬาและไซต์โป๊กเกอร์ภายในขอบเขตของตน ในปี 2015 มีเพียงสามรัฐในประเทศคือเดลาแวร์ เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์ที่อนุญาตให้เล่นการพนันออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ด้วยกฎหมายที่ผ่อนคลายของรัฐบาลกลาง มากกว่าห้ารัฐในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายภายในปี 2020

ประโยชน์บางประการของการทำให้การพนันออนไลน์ถูกกฎหมายคือการเพิ่มรายได้ในรูปของภาษี รัฐบาลสามารถกำหนดภาษีสูงให้กับผู้ขายการพนันออนไลน์และใช้รายได้เพื่อการพัฒนาประเทศ เงินสามารถนำไปใช้เพื่อสวัสดิการสังคมผ่านองค์กรพัฒนาเอกชน การพัฒนาโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ การพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมายยังช่วยสร้างโอกาสในการทำงานให้กับผู้คน “ดังนั้น การผ่อนปรนข้อบังคับเกี่ยวกับการพนันจึงเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในวงกว้าง และอาจเป็นแนวโน้มที่สำคัญตามมาด้วยรัฐอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์” Ujjwal Doshi นักวิเคราะห์ชั้นนำของ Technavio กล่าวการวิจัย บริการสื่อและความบันเทิง

ขอบเขตการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในปี 2015 กลุ่มคาสิโนในสหรัฐอเมริกาสร้างงานกว่าครึ่งล้านงานและรายได้ภาษีกว่า 13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คาสิโนจ่าย 25% ของรายได้เป็นภาษี ในขณะที่ผู้ชนะจ่าย 10% ของเงินรางวัลให้กับรัฐบาล ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ หากการพนันออนไลน์ถูกกฎหมาย รายได้ของชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างมากและจะสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกมาก

คาสิโนเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ในสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่สิ้นสุดภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2010 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องที่ CAGR 7.7% นอกจากนี้ สหรัฐอเมริกายังเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่การโฆษณาคาสิโนถูกกฎหมาย นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับผู้จำหน่ายคาสิโนออนไลน์ในการโปรโมตธุรกิจและดึงดูดนักท่องเที่ยว

เข้าถึงการพนันออนไลน์ได้กว้างขึ้น

การพนันออนไลน์ขยายขอบเขตการเข้าถึงของเกมการพนันเนื่องจากเป็นเว็บและไม่ต้องการการแสดงตนของผู้เล่นในสถานที่ ความนิยมของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนรุ่นใหม่ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดการพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาเข้าถึงได้มากขึ้น โฆษณาบนมือถือเป็นหนึ่งในสื่อโฆษณาที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งเข้าถึงกลุ่มประชากรที่ไม่ได้ใช้ซึ่งงดเว้นจากการไปที่คาสิโนหรือบาร์ที่อนุญาตให้วางเดิมพัน และโน้มน้าวให้พวกเขาลองเล่นการพนันออนไลน์

“ในสหรัฐอเมริกา อายุเฉลี่ยของบุคคลที่เข้าชมคาสิโนคือ 45 ปี ในขณะที่อายุเฉลี่ยของนักพนันออนไลน์คือ 34 ปี การปรากฏตัวของประชากรที่อายุน้อยกว่าบนแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์จะเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์” Ujjwal กล่าว

เรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้อง:

ตลาดการพนันออนไลน์ทั่วโลก 2016-2020
ตลาดลอตเตอรีออนไลน์ในประเทศจีน 2016-2020
ตลาดเกมคาสิโนในฟิลิปปินส์ 2016-2020
คุณต้องการรายงานเกี่ยวกับตลาดในกลุ่มภูมิศาสตร์หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาใช่หรือไม่ ไม่ต้องกังวล Technavio ยังรับคำขอของลูกค้าอีกด้วย โปรดติดต่อenquiry@technavio.com พร้อมแจ้งความต้องการของคุณ และนักวิเคราะห์ของเรายินดีที่จะสร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับคุณโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับ Technavio

Technavio เป็นบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก บริษัทพัฒนางานวิจัยมากกว่า 2,000 ชิ้นทุกปี ครอบคลุมมากกว่า 500 เทคโนโลยีใน 80 ประเทศ Technavio มีนักวิเคราะห์ประมาณ 300 คนทั่วโลกที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาที่ปรับแต่งได้และมอบหมายงานวิจัยทางธุรกิจผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยล่าสุด

นักวิเคราะห์ของ Technavio ใช้เทคนิคการวิจัยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อตรวจสอบขนาดและแนวของผู้ขายในตลาดต่างๆ นักวิเคราะห์จะได้รับข้อมูลโดยใช้วิธีการจากล่างขึ้นบนและบนลงล่างร่วมกัน นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือสร้างแบบจำลองตลาดภายในองค์กรและฐานข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ พวกเขายืนยันข้อมูลนี้กับข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้าร่วมตลาดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงผู้ขาย ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ขายซ้ำ และผู้ใช้ปลายทาง

หากคุณมีความสนใจในข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมงานสื่อของเราได้ที่media@technavio.comAffinity Gaming เตรียมเข้าร่วมการประชุมนักลงทุน 3 ครั้งที่กำลังจะมาถึง
21 กันยายน 2559 10:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–16 ก.ค. 2019 Affinity Gaming (“Affinity” หรือ “Company”) ประกาศในวันนี้ว่า Walter Bogumil ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะเข้าร่วมการประชุมนักลงทุนสถาบันที่กำลังจะมีขึ้นสามงาน:

23 กันยายน: Credit Suisse 2016 Global Credit Products Conference จะจัดขึ้นที่ Fontainebleau Miami Beach
Mr. Bogumil จะจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อยกับนักลงทุนสถาบันตลอดทั้งวัน
27 กันยายน: Gaming Investment Forum ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับงาน Global Gaming Expo 2016 ที่ Sands Expo and Convention Center ในลาสเวกัส
Mr. Bogumil จะจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อยกับนักลงทุนสถาบันตลอดทั้งวัน
28 กันยายน: การประชุมการเงินแบบ Leveraged Finance ประจำปีครั้งที่ 24 ของ Deutsche Bank ที่โรงแรม Phoenician ในสกอตส์เดล รัฐแอริโซนา
Mr. Bogumil จะเข้าร่วมการสนทนาข้างกองไฟเวลา 13:35 น. MT (15:35 น. ET) และจะจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อยกับนักลงทุนสถาบันตลอดทั้งวัน
เกี่ยวกับ Affinity Gaming

Affinity Gaming เป็นบริษัทเกมคาสิโนที่หลากหลายซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา การดำเนินงานคาสิโนของบริษัทประกอบด้วยคาสิโน 11 แห่ง โดยห้าแห่งตั้งอยู่ในเนวาดา สามแห่งในโคโลราโด สองแห่งในรัฐมิสซูรี และอีกหนึ่งแห่งในไอโอวา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Affinity Gaming โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: www.affinitygaming.com

คำเตือนเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งสามารถระบุได้โดยใช้คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “วางแผน” “แสวงหา” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” ” โครงการ” “อาจ” “จะ” หรือ “ควร” หรือการเปลี่ยนแปลงเชิงลบหรืออื่น ๆ ของคำเหล่านี้หรือที่คล้ายกัน หรือโดยการอภิปรายเกี่ยวกับกลยุทธ์หรือความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและการอ้างอิงที่คล้ายกันกับช่วงเวลาในอนาคต ตัวอย่างของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของบริษัทสำหรับการปรับปรุงธุรกิจและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงความพยายามในการส่งเสริมการขาย การลดดอกเบี้ยจ่ายและอัตราส่วนการก่อหนี้อันเป็นผลมาจากการรีไฟแนนซ์ของบริษัทและข้อความทั้งหมดภายใต้หัวข้อ “คำแนะนำทางการเงิน” รวมถึงข้อมูลและข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือความสำเร็จที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนในผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนค่าโสหุ้ยของบริษัท รายจ่ายฝ่ายทุนและอัตราภาษีของบริษัท การฟื้นตัวของคุณสมบัติในตลาดต่างๆ ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคและผลการดำเนินงานของบริษัท การแข่งขันที่รุนแรงและความเสี่ยงของการได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมเพิ่มเติมในหรือใกล้กับเขตอำนาจศาลที่บริษัทดำเนินการอยู่ ข้อเท็จจริงที่ว่าโครงการขยาย พัฒนา และปรับปรุงของบริษัท (รวมถึงการปรับปรุงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอสังหาริมทรัพย์) นั้นมีความเสี่ยงหลายประการในการขยาย พัฒนา หรือก่อสร้างโครงการใหม่หรือโครงการที่มีอยู่ อยู่ระหว่างการพิจารณาและดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น; ผลกระทบของข้อจำกัดภายใต้สัญญาสินเชื่อของบริษัท กฎระเบียบ รวมถึงผลกระทบของกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนและค่าใช้จ่ายในการแก้ไข การเปลี่ยนแปลงในการเล่นเกมและกฎหมายและข้อบังคับอื่น ๆ รวมถึงภาษีที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการสูบบุหรี่ ความไม่แน่นอนของราคาน้ำมันและเชื้อเพลิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของ Primm; และผลกระทบของสภาพอากาศเลวร้ายและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคาสิโนของบริษัท ความเสี่ยงเพิ่มเติมมีอธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อ SEC รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K ซึ่งรวมถึงภายใต้ “คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” รายงานประจำไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และในรายงานปัจจุบันและตามระยะเวลาอื่นๆ ของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นระยะๆwww.affinitygaming.com . แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ในที่นี้ โดยอิงตามการคาดการณ์และสมมติฐานในปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ และบริษัทขอปฏิเสธเจตนาหรือภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อตอบสนองต่อข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือเหตุการณ์อื่นใดAgilysys ร่วมสนับสนุน Global Gaming Awards ที่ G2E 2016
พิธีมอบรางวัลยกย่องนวัตกรรมและความสำเร็จใน 12 หมวดหมู่อุตสาหกรรม

21 กันยายน 2559 07:30 น. Eastern Daylight Time
อัลฟาเร Ga .– ( บิสิเนสไว ) – Agilysys, Inc (Nasdaq: AGYS) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชั่นซอฟต์แวร์และบริการสำหรับโรงแรมแห่งอนาคต ประกาศว่าบริษัทจะร่วมสนับสนุน Global Gaming Awards ที่งาน Global Gaming Expo (G2E) 2016 ที่ลาสเวกัสที่กำลังจะมาถึง การมอบรางวัลจะนำเสนอในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน ระหว่างรับประทานอาหารกลางวันที่ศูนย์การประชุม Venetian Palazzo

“Agilysys ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกม รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นนี้ ผู้เข้ารอบสุดท้ายในประเภท ‘ผู้จัดหาอุตสาหกรรมบนบกแห่งปี’ ล้วนเป็นผู้สมัครที่ยอดเยี่ยม และเราขออวยพรให้พวกเขาโชคดี”

ทวีตนี้
Agilysys ให้การสนับสนุนประเภทรางวัลที่มีชื่อว่า ‘ผู้จัดหาอุตสาหกรรมบนบกแห่งปี’ ซึ่งให้การรับรองบริษัทที่ขับเคลื่อนคาสิโนที่มีหน้าร้านจริงและการพัฒนาการพนันรายย่อย ผู้สมัครรวมถึง: Aristocrat Leisure Limited; เทคโนโลยีการเล่นเกมที่ดีที่สุด; Everi Holdings Inc.; ไอจีที; Interblock ผลิตภัณฑ์เกมมิ่งสุดหรู; อินทราล็อต; เกมเมอร์คูร์; โนโวมาติก; เกมออร์ติซ; และบริษัทเกมวิทยาศาสตร์

ขับเคลื่อนโดยสื่อเกมชั้นนำGambling Insiderและนำมาสู่อุตสาหกรรมโดยร่วมมือกับ American Gaming Association, Reed Exhibitions และ G2E Vegas Global Gaming Awards ตระหนักถึงนวัตกรรมและความสำเร็จในภาคเกมทั้งแบบดิจิทัลและภาคพื้นดิน โดยได้รับรางวัลใน 12 อุตสาหกรรม หมวดหมู่กว้าง

“เรารู้สึกตื่นเต้นกับบทบาทของเราในพิธีมอบรางวัลเกมระดับโลกที่กำลังจะมีขึ้น” จิม วอล์คเกอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายรายได้ทั่วโลกของ Agilysys กล่าว “Agilysys ยังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกม รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเช่นนี้ ผู้เข้ารอบสุดท้ายในประเภท ‘ผู้จัดหาอุตสาหกรรมบนบกแห่งปี’ ล้วนเป็นผู้สมัครที่ยอดเยี่ยม และเราขออวยพรให้พวกเขาโชคดี”

Agilysys เป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนานในอุตสาหกรรมเกมเชิงพาณิชย์และเกมชนเผ่า ด้วยซอฟต์แวร์และบริการมากมายที่ช่วยให้ลูกค้าชนะการต่อสู้ในการสรรหาแขก เพิ่มส่วนแบ่งกระเป๋าเงิน และเปลี่ยนประสบการณ์ของแขก มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโซลูชันยุคหน้าที่สามารถปรับขนาดได้ บริษัทกำลังกำหนดมาตรฐานใหม่โดยช่วยให้ผู้ให้บริการย้ายไปยังระบบคลาวด์ด้วยเวอร์ชันโฮสต์ของโซลูชัน LMS® และ Visual One® PMS ที่ได้รับรางวัล และด้วยแพลตฟอร์มการต้อนรับ rGuest® ที่ก้าวล้ำ rGuest จัดการกับวงจรชีวิตของแขกทั้งหมด และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการและขยายธุรกิจของตนผ่านสถาปัตยกรรมที่เข้าถึงได้ง่ายซึ่งผสานรวม Agilysys พันธมิตรและระบบการจัดการธุรกิจที่ลูกค้าพัฒนาขึ้น

“เรามีความยินดีที่ Agilysys มีส่วนร่วมในพิธีรางวัลเกมทั่วโลกในปีนี้” แกรี่ Roudette ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่าการเล่นการพนันภายใน “บริษัทซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสำหรับการดำเนินการคาสิโนชั้นนำของโลกหลายแห่ง นำความเชี่ยวชาญและความรู้มากมายมาสู่อุตสาหกรรมของเรา เรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีพวกเขาอยู่กับเรา”

เกี่ยวกับ Agilysys

Agilysys เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่น ณ จุดขาย การจัดการทรัพย์สิน สินค้าคงคลังและการจัดซื้อ การจัดการกำลังคน การวิเคราะห์ การจัดการเอกสาร และโซลูชั่นและบริการมือถือและไร้สายแก่อุตสาหกรรมการบริการ โซลูชันและบริการของบริษัทช่วยให้ผู้จัดการสถานที่ให้บริการเชื่อมต่อ โต้ตอบ และทำธุรกรรมกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยปรับปรุงการดำเนินงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ เพิ่มการรับแขกและแชร์กระเป๋าเงิน และปรับปรุงประสบการณ์ของแขก Agilysys ให้บริการสี่ภาคส่วนตลาดหลัก: เกม ทั้งองค์กรและชนเผ่า; โรงแรม รีสอร์ท และเรือสำราญ; การจัดการบริการด้านอาหาร และร้านอาหาร มหาวิทยาลัย สนามกีฬาและสถานพยาบาล ส่วนสำคัญของบริษัท’ รายได้รวมมาจากบริการสนับสนุนตามสัญญา บำรุงรักษา และสมัครสมาชิก Agilysys ดำเนินงานทั่วทั้งอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย โดยมีบริการสำหรับองค์กรที่ตั้งอยู่ใน Alpharetta, GA และสำนักงานในสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.agilysys.comนักสะสมรถยนต์หันมาสนใจลาสเวกัส ทางออนไลน์ด้วย Proxibid สำหรับการประมูลประจำปีครั้งที่เก้าของ Barrett-Jackson ที่อ่าวมัณฑะเลย์
Firebirds 1967 สองตัวจะถูกขายในการประมูล – สองตัวแรกที่ Pontiac สร้างขึ้น (ภาพ: Business Wire)
Firebirds 1967 สองตัวจะถูกขายในการประมูล – สองตัวแรกที่ Pontiac สร้างขึ้น (ภาพ: Business Wire)

Firebirds 1967 สองตัวจะถูกขายในการประมูล – สองตัวแรกที่ Pontiac สร้างขึ้น (ภาพ: Business Wire)

20 กันยายน 2559 10:54 น. Eastern Daylight Time
โอมาฮา, เนบ. และลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2559 Proxibid วิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกในการเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าที่มีมูลค่าสูง และ Barrett-Jackson ซึ่งเป็นงานประมูลรถสะสมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก® จะสร้างความฮือฮาเมื่อ การประมูลลาสเวกัสประจำปีครั้งที่เก้าของ Barrett-Jackson จะเผยแพร่ทางออนไลน์บน Proxibid ในเดือนหน้า การประมูลสดจะมีขึ้นในวันที่ 13-15 ตุลาคม 2559 ที่ Mandalay Bay Resort and Casino โดย Proxibid เป็นผู้เสนอราคาออนไลน์โดยเฉพาะ การเสนอราคาออนไลน์สำหรับการประมูลครั้งนี้อยู่ในขณะนี้โดยการเยี่ยมชมProxibid

“การประมูลในลาสเวกัสของเราเป็นงานสำคัญสำหรับ Barrett-Jackson”

ทวีตนี้
การประมูลในลาสเวกัสมีรายการซูเปอร์คาร์ กล้ามเนื้ออเมริกัน ฮอทโรด และศุลกากรพิเศษ ซึ่งรวมถึงรถยนต์มากกว่า 80 คันจากคอลเลคชัน Tammy Allen “วาซาบิ” คัสตอมเมอร์คิวรีปี 1950ซึ่งปรับแต่งโดยดิ๊ก ดีน ผู้สร้างหอเกียรติยศ เป็นหนึ่งในผู้จัดแสดงสินค้ามากมายในการประมูลครั้งนี้ รถคันนี้ได้รับการบูรณะสองปีที่มีคุณภาพระดับการแสดงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ยานพาหนะที่โดดเด่นอื่น ๆ ได้แก่ :

Custom 2009 Mosler MT900 GTR หรือที่เรียกว่า “IAD Land Shark”
1999 Shelby Series 1 Convertible วิ่งน้อยกว่า 400 ไมล์
นกไฟคู่หนึ่งในปี 1967—สองตัวแรกที่สร้างโดย Pontiac
1969 Ford Boss 429 Fastback
1970 พลีมัธ ซูเปอร์เบิร์ด
“การประมูลในลาสเวกัสของเราเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับ Barrett-Jackson” Craig Jackson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Barrett-Jackson Auction Company กล่าว “รายการรถยนต์ที่มีในการประมูลครั้งนี้มีความพิเศษ และทั้งหมดจะพร้อมสำหรับการประมูลออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในโลกที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้าสู่ระบบและเข้าร่วมได้ แม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลจริงได้ Barrett-Jackson ภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Proxibid เพื่อเสนอวิธีการซื้อรถสะสมทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือที่สุด”

การซื้อทั้งหมดใน Proxibid Marketplace ได้รับการสนับสนุนโดยระบบการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมของบริษัท ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการธุรกรรมที่มีเงินดอลลาร์สูง เช่น พาหนะที่ข้ามบล็อกในการประมูลครั้งนี้ แพลตฟอร์มการเสนอราคาออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพของ Proxibid ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานระดับองค์กร และมีเวลาให้บริการ 99.9+ เปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการซื้อและขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงทางออนไลน์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมูลนี้ หากต้องการดูแคตตาล็อกออนไลน์ หรือต้องการเสนอราคา โปรดไปที่ Proxibid

Proxibid Social
เยี่ยมชมเราทางออนไลน์ที่ www.proxibid.com
“Like” เราบน Facebook www.facebook.com/proxibid
ติดตามเราบน Twitter www.twitter.com/proxibid

เกี่ยวกับบริษัทประมูลบาร์เร็ตต์-แจ็กสัน
ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองสก็อตส์เดล รัฐแอริโซนา บาร์เร็ตต์-แจ็คสัน การประมูลรถสะสมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด®เป็นผู้นำในการประมูลรถสะสมและงานกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์ยานยนต์ บริษัทผลิตการประมูลในสกอตส์เดล รัฐแอริโซนา; ปาล์มบีช ฟลอริดา; ที่ Mohegan Sun ในคอนเนตทิคัต และลาสเวกัส รัฐเนวาดา ด้วยพันธมิตรด้านการออกอากาศ Velocity และ Discovery Channel Barrett-Jackson จะนำเสนอรายการสดทางโทรทัศน์ในปี 2559 รวมถึงการออกอากาศในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก Barrett-Jackson ยังรับรองการประกันภัยรถยนต์สะสมสำหรับรถสะสมและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาร์เร็ตต์-แจ็คสัน ได้ที่ http://www.barrett-jackson.comหรือโทร 480-421-6694

เกี่ยวกับ Proxibid
Proxibid ช่วยให้บริษัทประมูลและเจ้าของทรัพย์สินสามารถเข้าถึงวิธีที่น่าเชื่อถือที่สุดในการซื้อและขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงทางออนไลน์ สินค้าคงคลังมากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ส่งผ่าน Proxibid’s Marketplace ทุกปี ผ่าน การประมูลสดและตามกำหนดเวลา และความสามารถ Buy Now และ Make Offer ใน 15 หมวดหมู่ที่มีเครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ วิจิตรศิลป์; ของเก่าและของสะสม และอื่นๆ

Proxibid ก่อตั้งขึ้นในปี 2544 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองโอมาฮา รัฐเนแบรสกา และมีสำนักงานในเซาท์ซูซิตี้ รัฐเนแบรสกา และลอนดอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Proxibid กรุณาเยี่ยมชม www.proxibid.comแอพPlay Cosmo iOS ของ Joyful Dream เปิดตัวพร้อม CashBet ในสหราชอาณาจักรสำหรับการเล่นเกมด้วยเงินจริง
26 กันยายน 2559 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
โอ๊คแลนด์แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. CashBet ( www.cashbet.com ) แพลตฟอร์ม iGaming ชั้นนำสำหรับมือถือและ Joyful Dream Holdings Limited ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชั่นเกมคาสิโน iOS ที่ใช้เงินจริงของ Joyful Dream อย่างเป็นทางการ , เล่น Cosmoบนแพลตฟอร์ม CashBet เริ่มตั้งแต่วันนี้ ผู้เล่นในสหราชอาณาจักรสามารถดาวน์โหลดPlay Cosmoจาก App Store สำหรับอุปกรณ์ iOS และเล่นเกมด้วยเงินจริงผ่าน CashBet Play Cosmoมีสล็อตใหม่ล่าสุดมากมายรวมถึง: Icy Cash Splash, Outlaw Women of Spintown และ Angel Girl Devil Girl รวมถึงแบล็คแจ็คแบบหลายมือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงPlay Cosmoใน UK App Store ที่นี่: https://itunes.apple.com/gb/app/play-cosmo/id1135895608?mt=8

“การเปิดตัวในวันนี้จะทำให้แฟน ๆ Play Cosmo ในสหราชอาณาจักรมีวิธีที่สะดวกยิ่งขึ้นในการเพลิดเพลินกับ iGaming ผ่านแพลตฟอร์มแบบเบ็ดเสร็จของเรา ในเวลาเดียวกัน แพลตฟอร์มของเราจะมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับ Joyful Dream เมื่อพวกเขาพยายามมีส่วนร่วม รักษา และเพิ่มฐานผู้เล่นเมื่อเวลาผ่านไป”

ทวีตนี้
David Siu ซีอีโอของ Joyful Dream Holdings Limited กล่าวว่า ” Play Cosmo เป็นชื่อใหม่ล่าสุดของเราที่จะเปิดตัวใน App Store และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในสล็อตด้วยเงินจริง เกมบนโต๊ะ และอีกมากมายผ่านแพลตฟอร์มของ CashBet . เราเชื่อว่า CashBet เป็นพันธมิตรที่เหมาะสมในการสนับสนุนPlay Cosmoในขณะที่เราขยายฐานผู้ชมในตลาดสหราชอาณาจักร”

ดร.ไมค์ รีฟส์ ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง CashBet กล่าวว่า “การเปิดตัวในวันนี้จะทำให้แฟน ๆPlay Cosmoในสหราชอาณาจักรมีวิธีที่สะดวกยิ่งขึ้นในการเพลิดเพลินกับ iGaming ผ่านแพลตฟอร์มเทิร์นคีย์ของเรา ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มของเราจะมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับ Joyful Dream เมื่อพวกเขาพยายามมีส่วนร่วม รักษา และเพิ่มฐานผู้เล่นเมื่อเวลาผ่านไป”

แพลตฟอร์ม iGaming บนมือถือของ CashBet นำเสนอชุดบริการที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมการตลาดไปจนถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนด โซลูชันนี้นำเสนอการจัดการแคมเปญ การตลาดทางอีเมล และการแจ้งเตือนของ Apple Push นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลายเขตอำนาจศาล ตลอดจนเครือข่ายระดับโลกและการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ CashBet แข็งแกร่ง ปลอดภัย เป็นไปตามข้อกำหนด และเต็มไปด้วยคุณสมบัติ ช่วยให้ผู้เผยแพร่เกมปกป้องผู้เล่นของตนและเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ของพวกเขาในตลาดการพนันออนไลน์ที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด

ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CashBet กรุณาเยี่ยมชมwww.cashbet.com

เกี่ยวกับ CashBet

ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 และตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย CashBet เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการเล่นเกมด้วยเงินจริง (RMG) บนมือถือชั้นนำและผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ CashBet ดำเนินการในนามของแบรนด์ต่างๆ ในยุโรปและให้สิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มมือถือที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนแก่ผู้ให้บริการทั่วโลก เกมที่มีเอกลักษณ์ หลากหลาย และน่าสนใจบางเกมคือ “ขับเคลื่อนโดย CashBet” ด้วยการผสมผสานซอฟต์แวร์ของ CashBet ผู้พัฒนาเกมสามารถเปิดเกมการพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาต ผ่านแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์มากมาย CashBet มอบการแบ่งส่วนผู้เล่น โบนัส การจัดการแคมเปญ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่รอการจดสิทธิบัตร เพื่อให้สามารถดำเนินการเล่นเกมด้วยเงินจริงที่ทำกำไรได้ตั้งแต่วันแรก ผู้นำ CashBet เป็นทหารผ่านศึกที่ได้รับการควบคุม อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ที่มีการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จหลายปี CashBet ได้รับอนุญาตจาก Alderney Gambling Control Commission และ UK Gambling Commission ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.cashbet.com .เทศกาลดนตรี iHeartRadio ประจำปี 2559 เขย่าลาสเวกัสด้วยการร่วมงานกันของเหล่าคนดังและซุปเปอร์สตาร์
เทศกาลดนตรี iHeartRadio Music 2016 จะกลับมาที่ The CW Network เป็นรายการพิเศษสองคืนในวันที่ 6 และ 7 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 8.00 – 22.00 น. EST/PST

iHeartMedia ประกาศว่ากำลังปรับปรุงวิทยุสดและเปิดตัวบริการใหม่ตามความต้องการด้วยบริการใหม่ ‘iHeartRadio Plus’ และ ‘iHeartRadio All Access’

สมัคร GClub 26 กันยายน 2559 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 หลังจากผ่านไปสองวันกับการแสดงในตำนานหลายสิบครั้ง เทศกาลดนตรี iHeartRadio ประจำปีครั้งที่หกซึ่งจัดโดย Ryan Seacrest พิธีกรและโปรดิวเซอร์รายการ “On Air with Ryan Seacrest” จบลงในเย็นวันเสาร์ที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัสพร้อมการแสดงที่น่าจดจำโดย U2, Sting, Drake, Britney Spears, Sam Hunt, นักบิน 21 คน, Billy Idol, Florida Georgia Line, OneRepublic, Sia, Cage the Elephant, Zedd, Tears for Fears, Ariana Grande, Pitbull, Usher และอีกมากมาย รวมถึงผู้ชนะ iHeartRadio Rising Star ของ Macy ในปีนี้ คือ Los 5

งานคอนเสิร์ตช่วงสุดสัปดาห์อันเป็นสัญลักษณ์นี้รวมถึงชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเพลงจากทุกประเภท บนเวทีหลักที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัสในตอนเย็นของวันที่ 23 กันยายนและ 24 กันยายน และที่ iHeartRadio Music Festival Daytime Village ในวันเสาร์ ช่วงบ่ายที่ Las Vegas Village ตรงข้ามกับ Luxor Hotel and Casino ซึ่งมีการแสดงของ Sam Hunt, Panic! ที่ The Disco, Alessia Cara, Troye Sivan, Hailee Steinfeld, Good Charlotte, Jeremih, Lissie, Cold War Kids, Daya, Cage The Elephant, The Chainsmokers, Bryson Tiller, DNCE และ Tinashe

ผ่านการประกวด text-to-win ระดับประเทศ ผู้โชคดีหลายร้อยคนจากทั่วประเทศได้รับรางวัลทริป VIP สุดพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตสองวัน สำหรับแฟน ๆ ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน 2016 iHeartRadio Music Festival ได้ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุ iHeartMedia ใน 150 ตลาด เครือข่าย CW ยังถ่ายทอดสดเฉพาะทั้งคืนของเทศกาลผ่าน CWTV.com และแอป CW และจะออกอากาศรายการพิเศษทางโทรทัศน์สองคืนในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคมและวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม เวลา 20:00 น. – 22:00 น. EST/PST.

เทศกาลดนตรี iHeartRadio เป็นหัวข้อโซเชียลมีเดียที่โดดเด่นตลอดช่วงสุดสัปดาห์ แฮชแท็กอย่างเป็นทางการ #iHeartFestival เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยมอันดับ 1 บน Twitter ทั่วโลกและมีแนวโน้มในกว่า 85 ตลาดในสหรัฐอเมริกา #iHeartFestival ยังคงได้รับความนิยมไปทั่วโลกด้วยทวีตและรีทวีตจากแฟน ๆ รวมถึงศิลปินและผู้นำเสนอของเทศกาล นอกจากนี้ #iHeartBritney ครองอันดับ 1 ของโลกในคืนวันเสาร์หลังการแสดงของดาราดัง

ไฮไลท์ของงาน iHeartRadio Music Festival and Village ประจำปี 2559:

เทศกาลดนตรี iHeartRadio Music Festival ประจำปี 2559 นำเสนอการร่วมมือเซอร์ไพรส์ที่ไม่เหมือนใคร:
Billy Idol และ Miley Cyrus เขย่าเวที T-Mobile ด้วยเพลง “Rebel Yell” ที่น่าตื่นเต้น
Florida Georgia Line มี #TBT ที่ดีที่สุดโดยเชิญ Backstreet Boys ขึ้นไปบนเวทีเพื่อร้องเพลง “Everybody” ซึ่งฝูงชนร้องตามคำต่อคำ
บริทนีย์ สเปียร์สเตรียมเวทีให้พร้อมทั้งเวทีขณะที่เธอเดินผ่านพื้นผู้ชมไปยังเวที เริ่มต้นฉากด้วยเพลง “Work B**ch” ก่อนแสดงเพลงสรรเสริญมิสซี เอเลียต บริทนีย์จบฉากด้วยการร้องเพลง “Make Me” และ “Me, Myself and I” ของ G-Eazy
Zedd เข้าร่วมโดย MAGIC!, Aloe Blacc และ Hailee Steinfeld สำหรับการร่วมงานกันหลายครั้งก่อนที่จะเล่นกลองให้กับ Ariana Grande ขณะที่เธอร้องเพลง “Break Free” ในปี 2014
Usher กลับมาพบกับ Lil Jon และ Ludacris อีกครั้งระหว่างการแสดงเรื่อง “Lovers & Friends” และ “Yes!”
เมื่อวันศุกร์ การแสดงของ Drake เต็มไปด้วยการแสดงที่คลั่งไคล้ในซิงเกิ้ลฮิตของเขา การแสดงครั้งสุดท้ายของรายการ U2 เปิดตัวด้วยคำว่า “ความปรารถนา” และให้ผู้ชมแตะเพดานด้วยธนบัตรมูลค่า 10,000,000,000 ดอลลาร์ (สิบล้านล้านดอลลาร์) ที่ตกลงมาโดยมีโดนัลด์ ทรัมป์ติดอยู่ พร้อมกับข้อความว่า “Make America Hate Again” ที่พิมพ์อยู่อีกด้านหนึ่ง เป็นอันดับหนึ่งและ “แต่เราไม่เหมือนกัน”
ในวันเสาร์ นักบิน 21 คนทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดระหว่างร้องเพลง “Car Ride” ขณะที่เขาปีนขึ้นไปบนจันทันเพื่อแสดงเหนือทะเลของคนรักดนตรี
เทศกาลดนตรี iHeartRadio ยังต้อนรับผู้มีชื่อเสียงและแขกรับเชิญจากทั่วทั้งวงการบันเทิง เช่น Sean Penn, John Stamos, Taylor Lautner, David Spade, Lea Michele, Idina Menzel, Kathy Griffin, Hailee Steinfeld, Wilmer Valderrama, Jussie Smollett, Laurie Hernandez, Sabrina Carpenter, Ben Higgins และ Lauren Bushnell จาก The Bachelor , Joelle Fletcher และ Jordan Rodgers แห่ง The Bachelorette และอีกมากมาย รวมถึงความสามารถทางอากาศของ iHeartRadio, Ryan Seacrest, Big Boy, Bobby Bones, Elvis Duran, The Breakfast Club และ Woody
iHeartMedia และ Global Citizen Festival ได้ร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อช่วยสร้างพลังของ ดนตรีเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมกัน ปกป้องโลกของเรา และยุติความยากจนที่รุนแรงภายในปี 2030 iHeartMedia ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นพันธมิตรวิทยุอย่างเป็นทางการของ Global Citizen Festival เป็นปีที่หกติดต่อกัน ในปีนี้ ทั้งสองงานอันเป็นสัญลักษณ์ได้เกิดขึ้นในวันหยุดสุดสัปดาห์เดียวกัน ทำให้สามารถทำงานร่วมกันในรายการได้ เช่น การแสดงของ Sia นักแสดง iHeartRadio Music Festival ที่ถ่ายทอดสดใน Central Park จากลาสเวกัส และการแสดงครอสโอเวอร์พิเศษโดย Usher ที่แสดงบนเวทีเทศกาลทั้งสองบน คืนเดียวกัน

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เทศกาลนี้ได้ช่วยระดมเงินจำนวน 1.7 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรการกุศลระดับชาติหลายแห่ง รวมถึง American Association of Cancer Research, Lupus Research Alliance, Ryan Seacrest Foundation, CureDuchenne, สมัคร GClub The Grammy Foundation, ALS/Augie’s Quest, The American Red Cross และอื่น ๆ อีกมากมาย. นอกจากนี้ เทศกาลนี้ยังเป็นเจ้าภาพให้กับเด็กที่ป่วยหนักและครอบครัวจำนวนมากผ่านความร่วมมือระยะยาวกับมูลนิธิ Make-a-Wish

พันธมิตรที่น่าภาคภูมิใจของงานในปีนี้ ได้แก่ Garnier Fructis®, Ideal Image®, Jack Link’s Jerky, Macy’s, MasterCard®, Mazda®, MGM Resorts, Mondelēz International, ผู้ผลิต OREO, RITZ, TRIDENT และ SOUR PATCH KIDS, State Farm® , StubHub, T-Mobile, Taco Bell®, The CW Network, THE EDGE OF SEVENTEEN นำแสดงโดย Hailee Steinfeld, TWIX® Brand, Ulta Beauty และ X Out จากผู้ผลิต Proactiv®

เทศกาลดนตรี iHeartRadio ซึ่งเปิดตัวเมื่อ 6 ปีที่แล้วเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวบริการดิจิทัล iHeartRadio ได้กลายเป็นงานแสดงดนตรีที่มีคนพูดถึงมากที่สุดงานหนึ่งแห่งปีอย่างรวดเร็ว เทศกาลนี้เป็นการแสดงสดของประสบการณ์ทางดนตรีที่หลากหลายที่แฟน ๆ ค้นหาและเพลิดเพลินผ่านแอพ iHeartRadio ซึ่งเป็นบริการเสียงดิจิทัลแบบครบวงจรอันดับหนึ่งที่มีการดาวน์โหลดมากกว่าพันล้านครั้ง มันเข้าถึงผู้ใช้ที่ลงทะเบียน 20 ล้านคนแรกได้เร็วกว่าบริการดิจิทัลใด ๆ ในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตและเข้าถึงผู้ใช้ 90 ล้านคนเร็วกว่าบริการวิทยุหรือเพลงดิจิทัลอื่น ๆ และเร็วกว่า Facebook ในงานเทศกาลปีนี้ iHeartRadio ได้ประกาศว่ากำลังสร้างนวัตกรรมวิทยุสดด้วยการเปิดตัวบริการสมัครสมาชิกใหม่ 2 บริการ ได้แก่iHeartRadio PlusและiHeartRadio All Accessซึ่งทั้งคู่มีกำหนดเปิดตัวในเดือนมกราคม 2017

เทศกาลดนตรี iHeartRadio อำนวยการสร้างโดย John Sykes ประธานบริษัท Entertainment Enterprises และ Tom Poleman ประธาน National Programming Groups สำหรับ iHeartMedia สำหรับสรุปเต็มรูปแบบของการคลิก iHeartRadio Music Festival ที่นี่TransAct เพื่อสาธิต Epicentral® SE ที่ G2E 2016 ร่วมกับ Bally SDS™ Slot Management System
Epicentral SE เสนอความสามารถคูปองส่งเสริมการขายส่วนบุคคลแบบเรียลไทม์สำหรับระบบการจัดการสล็อต Bally SDS ชั้นนำของเกมวิทยาศาสตร์เวอร์ชันถัดไป

26 กันยายน 2559 07:30 น. Eastern Daylight Time
แฮมเดน รัฐคอนเนตทิคัตและลาสเวกัส–( BUSINESS WIRE )–21 ก.ค. 2562 TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq: TACT) (“TransAct” หรือ “บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า Epicentral® SE ซึ่งเป็นเวอร์ชันระบบใหม่ของบัตรกำนัลของบริษัท- ระบบซอฟต์แวร์ส่งเสริมการขายตามจะเปิดตัวที่ Global Gaming Expo (G2E®) ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Sands Expo & Convention Center ตั้งแต่วันที่ 27-29 กันยายน 2559 ในลาสเวกัสรัฐเนวาดา TransAct (บูธ #2423) และเกมวิทยาศาสตร์ (บูธ #1126) ทั้งคู่จะมีการสาธิตวิธีที่ Epicentral SE เปิดใช้งานความสามารถคูปองส่งเสริมการขายที่พิมพ์ออกมาใหม่ที่มีในเวอร์ชันถัดไปของ ระบบการจัดการคาสิโนCMP™ชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Bally ซึ่งคาดว่าจะวางจำหน่ายในครั้งต่อไป ปี.

“ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Scientific Games และทีมพัฒนาระบบของพวกเขา Epicentral SE ทำให้เกิดวิธีใหม่ในการสร้างและนำเสนอโปรโมชั่นที่พิมพ์แบบเรียลไทม์ใหม่ๆ มากมาย ณ จุดเล่น”